Η Φιλοξενία βραβεύθηκε....

Η δέσμευση του Kenshō Fine Dining Restaurant και του chef Γιώργου Στυλιανουδάκη στην ποιότητα των υλικών, τις σύγχρονες τεχνικές και την ευφάνταστη παρουσίαση, είχε ως φυσικό επακόλουθο τη βράβευση του με το χρυσό βραβείο Best Greek Hotel Restaurant.

Read More!