Τα παιδιά ενός “κατώτερου Θεού” παραμένουν παιδιά!

Δώστε αγάπη στα παιδιά και διδάξτε τους την συμπόνοια, την κατανόηση, τον σεβασμό στην διαφορετικότητα του καθενός.

Read More!