Αυτοί που θα βουλιάξουν και αυτοί που θα σωθούν

Η βία, σκόπιμη ή άσκοπη είναι ενώπιον μας, υφέρπει σε επεισόδια σποραδικά και απομονωμένα ή ως κρατική αυθαιρεσία στις χώρες, που συνήθως αποκαλούμε πρώτο και δεύτερο κόσμο, δηλαδή στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και στα κομμουνιστικά καθεστώτα. Στον τρίτο κόσμο είναι ενδημική ή επιδημική. Αναμένει μόνο τον καινούργιο τσαρλατάνο (δεν λείπουν οι υποψήφιοι) για να την οργανώσει, να την νομιμοποιήσει, να την διακηρύξει ως απαραίτητη και υποχρεωτική και έτσι να μολύνει τον κόσμο

Read More!